Hotel Starý mlýn

HOTEL STARÝ MLÝN

Všeobecné podmínky a stornopoplatky

Platné pro Hotel - Penzion - Apartmány - Wellness Starý Mlýn v Železném Brodě.

Host je povinen řídit se platným ubytovacím řádem umístěným na pokoji.Objednávky - rezervace ubytování

Potvrzením rezervace ze strany hotelu je uzavřena dohoda o ubytování.


starymlyn@post.cz

Úhrada zálohy předem (ve výši cca 50% ceny pobytu) je třeba k zajištění rezervace.Po připsání zálohy na účet obdržíte potvrzení o přijetí platby.

Doplatek celé částky za ubytování v hotosti při příjezdu (1.den)


Je také možné, uhradit celou částku najednou - převodem na bankovní účet - předem.


Celá částka však musí být připsána na výše uvedený účet ještě před nástupem na ubytování.


Zrušení rezervace - storno ubytování

musí mít písemnou formu: E-mailem nebo doporučeným dopisem (viz. kontakty)


Stornopoplatky


více než 30 dní před termínem nástupu bez stornopoplatku
15 - 30 dní před termínem nástupu 50% ceny pobytu
méně než 15 dní před termínem nástupu 100% ceny pobytu